Burgers moeten meer inspraak krijgen in de politiek. Dat vinden veel partijen in de tweede kamer. Partijen zoals D66 zijn voor een referendum. Het referendum is een mechanisme waarbij burgers meer inspraak krijgen in de politiek. In het verleden is er een aantal keren een raadgevend referendum gehouden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan het referendum over het handelsverdrag met Oekraïne. Net iets meer dan de helft van de mensen bleek tegen dit verdrag te zijn. Het kabinet legde uiteindelijk deze wens van het volk naast zich neer en stemde toch in met het verdrag. Niet veel later werd het raadgevend referendum afgeschaafd. Er is door een aantal partijen nog gepoogd om een referendum te houden over de afschaffing van het raadgevend referendum. Dit is niet gelukt. Het raadgevend referendum was in het leven geroepen zodat de bevolking haar mening kon geven over bepaalde politieke thema’s.

Het referendum in andere landen

Het referendum zien we wel nog steeds in andere landen zoals Zwitserland. Hier gaat het om een andere vorm van het referendum. Dit is namelijk een bindend referendum. De uitslag van dit referendum moet door de landelijke politiek ook worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat het volk dus een sterkere stem heeft in de dingen die er gebeuren en worden besloten in het land. Een ander voorbeeld is het Verenigd Koninkrijk waar een referendum is gehouden over een eventuele Brexit. De uitkomst van dit referendum kennen we inmiddels. De uitslag van het referendum was bindend voor het hele VK. Dit zorgde voor veel onrust en ellende. Het pijnlijke van dit verhaal was dat er geen grote meerderheid voor of tegen de Brezit was. De uitslag was uiteindelijk namelijk 49% tegen 51% voor. Toch is er dus over gegaan tot Brezit. Zo kun je zien dat een referendum dus niet altijd iets goeds hoeft te zijn.

Een referendum zorgt voor een betere band tussen politiek en het volk

Het belangrijkste van een referendum is dat burgers beter kunnen participeren in de dingen die er gebeuren. De participatie van burgers in het politieke stelsel zorgt er uiteindelijk voor dat beslissingen beter kunnen worden uitgelegd. In het beste geval wordt de kloof tussen de politiek en het volk veel kleiner. Het volk zal de politiek beter gehoorzamen en andersom moet de politiek het volk ook gehoorzamen.

Lees ook:  Waar moet je op letten bij een taxatie?