Burgers praten mee

10/07/2021
|
134
Burgerparticipatie

Het is voor veel mensen in Nederland belangrijk dat zij inspraak hebben in dingen die er gebeuren in hun wijk. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe speeltuin wordt gebouwd is het belangrijk om te kijken waar deze het beste kan worden neergezet. De mensen die in die buurt wonen waar de speeltuin geplaatst gaat worden weten vaak precies wat de beste optie is. Mocht dit niet zo zijn dan zorgt de discussie die erover ontstaat tot wederzijds begrip en dat komt weer ten goede voor het begrip van de beslissing.

De burger geeft zijn mening en denkt mee

Dit valt onder burgerparticipatie. Onder burgerparticipatie vallen alle acties die burger doen om iets goeds te doen voor hun omgeving. Naast dit voorbeeld van de speeltuin kan er ook worden gedacht aan een collectieve inkoop van zonnepanelen. Dit zorgt voor een lagere prijs, wat er weer voor zorgt dat er meer mensen mee doen. Uiteindelijk komt dit dan weer ten goede van iedereen aangezien de groene stroom die wordt opgewekt via zonnepanelen belangrijk is om Nederland klimaatneutraal te krijgen. Hiernaast kan er ook worden gedacht aan schoonmaakacties in de buurt. Door samen met iedereen afval op te ruimen, ziet de buurt er al snel beter uit. Dit komt volledig ten goede van de sfeer in de buurt. Al deze initiatieven vallen dus onder de burgerparticipatie. Burgers steken hun handen uit de mouwen of denken mee met overheid en gemeentes om problemen op te lossen.

Gerelateerd nieuws  Hulp bij het regelen van de scheiding

De overheid stimuleert het meedenken en meedoen van de burger

De overheid probeert deze participatie (het meedoen van burgers om problemen op te lossen en aan te pakken) steeds vaker te stimuleren. Zo zijn er gemeentes die inloopavonden organiseren wanneer belangrijke besluiten moeten worden genomen die veel impact op de omgeving hebben. Zo creëren deze gemeente aan de ene kant draagvlak en aan de andere kant zorgt het ervoor dat initiatieven van burgers ook meegenomen kunnen worden. Deze initiatieven zijn vaak helemaal zo slecht nog niet omdat de burger precies weet wat er aan de hand is in zijn of haar wijk. Zo worden beslissingen dus beter onderbouwd en kunnen burgers ook hun menig geven die vervolgens wordt meegenomen.

Recent

Last van de rug bij computerwerk?

21/02/2024

Zo handig is klittenband voor je kleding

10/02/2024

Het vinden van ontspanning tijdens een drukke werkweek

29/01/2024

Het belang van een betrouwbare energieopslag

23/01/2024

Duurzaam beheer van restafval

19/01/2024

Meer in deze categorie

Duurzaam beheer van restafval

|
Dienstverlening

Tips voor het opbouwen van een eigen website

|
Algemeen, Dienstverlening

Tips voor de beginnende natuurfotografen

|
Dienstverlening

Waarom online aanwezig zijn belangrijk is

|
Dienstverlening
© Copyright Ponto Blog 2024
hello world!