Burgers praten mee

10/07/2021
|
204
Burgerparticipatie

Het is voor veel mensen in Nederland belangrijk dat zij inspraak hebben in dingen die er gebeuren in hun wijk. Wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe speeltuin wordt gebouwd is het belangrijk om te kijken waar deze het beste kan worden neergezet. De mensen die in die buurt wonen waar de speeltuin geplaatst gaat worden weten vaak precies wat de beste optie is. Mocht dit niet zo zijn dan zorgt de discussie die erover ontstaat tot wederzijds begrip en dat komt weer ten goede voor het begrip van de beslissing.

De burger geeft zijn mening en denkt mee

Dit valt onder burgerparticipatie. Onder burgerparticipatie vallen alle acties die burger doen om iets goeds te doen voor hun omgeving. Naast dit voorbeeld van de speeltuin kan er ook worden gedacht aan een collectieve inkoop van zonnepanelen. Dit zorgt voor een lagere prijs, wat er weer voor zorgt dat er meer mensen mee doen. Uiteindelijk komt dit dan weer ten goede van iedereen aangezien de groene stroom die wordt opgewekt via zonnepanelen belangrijk is om Nederland klimaatneutraal te krijgen. Hiernaast kan er ook worden gedacht aan schoonmaakacties in de buurt. Door samen met iedereen afval op te ruimen, ziet de buurt er al snel beter uit. Dit komt volledig ten goede van de sfeer in de buurt. Al deze initiatieven vallen dus onder de burgerparticipatie. Burgers steken hun handen uit de mouwen of denken mee met overheid en gemeentes om problemen op te lossen.

Gerelateerd nieuws  De geschikte rijschool vind u zo!

De overheid stimuleert het meedenken en meedoen van de burger

De overheid probeert deze participatie (het meedoen van burgers om problemen op te lossen en aan te pakken) steeds vaker te stimuleren. Zo zijn er gemeentes die inloopavonden organiseren wanneer belangrijke besluiten moeten worden genomen die veel impact op de omgeving hebben. Zo creëren deze gemeente aan de ene kant draagvlak en aan de andere kant zorgt het ervoor dat initiatieven van burgers ook meegenomen kunnen worden. Deze initiatieven zijn vaak helemaal zo slecht nog niet omdat de burger precies weet wat er aan de hand is in zijn of haar wijk. Zo worden beslissingen dus beter onderbouwd en kunnen burgers ook hun menig geven die vervolgens wordt meegenomen.

Recent

Tips voor de schoonmaak van schoenen

13/06/2024

Verschillende soorten muurfolies voor je interieur

17/04/2024

Wat moet ik weten als ik een nieuwe keuken ga kopen?

15/04/2024

De opkomst van duurzame verpakkingsmaterialen: trends en innovaties

28/03/2024

Laat bloemen schitteren op papier

22/03/2024

Meer in deze categorie

Een evenement organiseren? De checklist!

|
Dienstverlening

Duurzaam beheer van restafval

|
Dienstverlening

Tips voor het opbouwen van een eigen website

|
Algemeen, Dienstverlening

Tips voor de beginnende natuurfotografen

|
Dienstverlening
© Copyright Ponto Blog 2024
hello world!